How I’m bettering myself in 2019

Published on: 11 January 2019
By gaithrislife
Scroll down for English. 

Nytt år = nytt jag, eller?

Som jag skrev i mitt förra inlägg var 2018 inte direkt någonting att hänga i granen, tvärt om var det ett otroligt jobbigt år med väldigt många motgångar. Men nu är det ett nytt år och jag vill blicka framåt!
Jag gillar inte att ha “nyårslöften”. Jag har aldrig lyckats hålla ett löfte, så länge jag kan minnas.
Istället sätter jag upp mål. I år vill jag fortsätta att växa som person, jag vill bli en bättre version av mig själv helt enkelt.
Mina mål för 2019:
 1. Jag vill utveckla min spiritualitet ännu mer. Jag vill bli bättre på att meditera, läsa böcker och lära mig mer om kristaller och dess egenskaper.
 2. Bli bättre på att återvinna! Vi måste visa planeten kärlek, och det är så enkelt att återvinna.
 3. Bli mer medveten om vad jag köper. Alltså bara köpa saker jag verkligen behöver/köpa mer second hand.
 4. Äta mer plantbaserat/ekologiskt. Jag äter redan mer vegetariskt än kött, men jag vill börja experimentera mer med matlagning och inte alltid äta nudlar (även fast det är så gott!)
 5. RESA MER! 
 6. Komma in i stabila rutiner när det gäller sömn/träning. Jag är inne i en ganska bra träningsperiod just nu, men sömnen är all over the place…. Jag har haft problem med extrem insomnia av och till hela f***ing livet. 
 7. Kunna försörja mig helt med frilansandet! Jag vill också blogga mer (och hoppas att ni vill läsa/kommentera).
 8. SPARA PENGAR! Jag vill ha ett bra kapital för framtiden, och sedan vill jag köpa min drömväska. Lite ytligt kanske….
 9. Alltid klä mig och sminka mig så att JAG känner mig snygg. Jag går osminkad 90% av tiden, inte för att det är någonting fel med det, men smink är någonting jag tycker är väldigt roligt och jag vill anstränga mig mer.
Det är mina mål för detta år. Hoppas jag kan uppnå de flesta, om inte alla. Vad har ni för mål inför det nya året? Let me know!

New Year = New Me?

Hey Internet Friends! Like I posted in my previous post, 2018 wasn’t exactly the best year. On the contrary it was a very hard year with many trials, but now it’s a new year and all I want to do is look forward!
I don’t like having “new years resolutions”. I’ve never been able to stick to them, for as long as I can remember.
Instead I like to have goals. This year I want to keep growing as an individual, I want to become a better version of myself.
My goals for 2019:
 1. I want to develop my spirituality even more. I want to become a better meditator, read books and learn more about crystals and their different qualities.
 2. Get better at recycling! We need to show our planet some love, and recycling is something very easy to do.
 3. Become more aware of what I’m purchasing. Meaning only buying things I really need/buy more second hand.
 4. Eat more plant based/organic food. I’m already eating more vegetarian then I am meat, but I want to start experimenting more with cooking and not always eat noodles (although it’s so good!)
 5. TRAVEL MORE! 
 6. Create more stable routines in terms of sleep/exercise. I’m in a pretty good work out period right now, but my sleep is all over the place… I’ve had issues with extreme insomnia on and off my whole f***ing life. 
 7. I want to be able to fully support myself with my freelancing! I also want to dedicate more time and effort to my blog (and I hope you want to read/comment).
 8. SAVE MONEY! I want a good capital saved up for the future, and I also want to buy my dream bag. Maybe a bit shallow but….
 9. Always dress and do my makeup in a way that makes ME feel good. I don’t wear any makeup about 90% of the time, there’s nothing wrong with that, but makeup is something I thoroughly enjoy and I just want to try harder.
These are my goals for this year. Hopefully I can accomplish most of them, if not all of them. What are your goals for the new year? Let me know!  
     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.