Thank u, next

Published on: 09 January 2019
By gaithrislife
Scroll down for English

#2018! Vilket år….

För mig var det nog ett av de tuffaste åren hitills. Januari började med att jag fick diagnosen utmattningssyndrom, och FY FAN säger jag bara. Det är någonting jag inte skulle önska någon. Jag var sängliggandes i mer eller mindre TVÅ MÅNADER! Mina underbara vänner fick komma hem till mig och hjälpa mig med disk/städning för att jag inte orkade. Jag tror det inte gick en enda dag när jag inte grät föt att tanken av att behöva borsta tänderna, duscha, gå på toa eller bara fixa/skaffa mat kändes som att helt otränad behöva bestiga mt. Everest utan syrgas. Jag kan inte förklara känslan av att lida av utmattning, men om du upplever/upplevt det själv vet du hur otroligt ensam och nere man känner sig. PS: Du är INTE ensam i detta. Behöver du stöd får ni självklart lämna en kommentar/kontakta mig via DM på min Facebook-sida. Ni hittar den här. Utöver det har året erbjuder en hel del möjligheter (jag köpte min domän i januari, men frilansandet började komma igång under våren/efter sommaren).   Image via Google
Dessvärre var sommaren 2018 en av de värsta i mitt liv!
Jag var deprimerad och hanterade inte alltid det på bästa sätt. I samband med detta tappade jag bort mig själv och levde i en dimma av hopplöshet, rädsla och sorg. MEN! Jag tog tag i mina bekymmer och gjorde allt för att landa på fötterna igen (mha meditation, affirmationer och bara omge mig med personer och saker som gav mig glädje och som fick mig att må bra ända in i själen).
Skulle ni vilja ha ett inlägg om meditation? Droppa en kommentar isf.
Image via Google

Jag gillar inte att fokusera på jobbiga/negativa saker för det tar för mycket energi.

Detta är nog den största anledningen till varför jag inte läser/tittar på nyheterna, det är så mycket skit som händer och jag vill inte att min energi ska dras ner pga alla hemskheter. Med det sagt vill jag påpeka alla fantastiska saker som hänt under 2018, t.ex:
  • Jag har gått på många sjuka/roliga fester och i samband med det har jag träffat nya kompisar.
  • Jag har rest (Teneriffa var MAGISKT!) Kommer skriva ett inlägg om det sen.
  • Jag har kommit i kontakt med många inspirerande personer och fått jobba med otroligt roliga och häftiga projekt.
  • Jag har jobbat otroligt mycket med min självkänsla och försökt komma in i ett mer hälsosamt leverne.
  • Jag skaffade tre nya tatueringar!
Det var bara några saker. Jag känner mig så laddad och taggad inför #2019. Detta kommer bli mitt år! Jobbmässigt, bloggmässigt och även privat. Image via Google

#2018! What a year…

Hey Internet friends! Hope you’re all well. I’m doing great! For me, 2018 was probably one of the toughest years yet. In January I was diagnosed with exhaustion and HOLY SHIT. It’s something I wouldn’t wish upon anyone. I was bedridden for more or less TWO MONTHS! My amazing friends had to come over just to do my dishes/cleaning because I just couldn’t. I don’t think there was a single day where I didn’t cry, because just the thought of having to brush my teeth, taking a shower, go to the bathroom or cook food felt like me attempting to, completely untrained trying to climb Mt. Everest without oxygen. I can’t even begin to explain what it feels like to suffer from exhaustion, but if you have experienced/are experiencing it you know how incredibly lonely and down you feel. PS: You are NOT alone in this. If you need support you are more then welcome to drop me a comment/contact me via DM on my Facebook page. You can access it here 2018 also offered me a bunch of opportunities (I bought my domain in January, but my freelancing started taking off during the spring/after summer).
Unfortunately, the summer of 2018 was one of the worst ones in my life!
I was depressed and didn’t always deal with it in the best way possible. Along with that I lost myself and was caught up in a haze of hopelessness, fear and sadness. HOWEVER! I dealt with my issues and did everything I could to land on my feet again (thanks to meditation, affirmations and just surrounding myself with people and things that made me happy and made me feel good).
Would you like me to write a post about meditation? Drop me a comment!

Like the picture above shows, I don’t like to focus or dwell on negative things.

That’s probably the biggest reason to why I don’t read/watch the news, there’s so much shit going on in the world and I don’t want my energy to get pulled down because of it. With that being said I want to point out all the amazing things that happened in 2018, for example:
  • I atteneded several crazy/fun parties and as a result of that I’ve made several new friends.
  • I travelled (Tenerife was MAGICAL!) I’ll write a separate post about it later.
  • I came into contact with several inspiring people and got to work with incredibly fun and cool projects.
  • I’ve worked on my self esteem and tried to live a more healthy lifestyle.
  • I got three new tattoos!
That was just a few of the things I’ve been upto in 2018. I feel so ready and excited for #2019. It’s going to be my year! Both workwise, blogwise and privately. Thanks for stopping by! See you soon. xxx Gaithri    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.